Algemene voorwaarden

 

Algemeen
De voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, behandelingen en transacties

 

-  Afspraken

1. De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Bij Bianka pedicurepraktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bij Bianka pedicurepraktijk de daarvoor gereserveerde behandeling (indien van toepassing vermeerderd met porto-

en administratiekosten) aan de cliënt in rekening brengen.

2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Bij Bianka pedicurepraktijk de verloren tijd op de behandeling inkorten. De prijs van de behandeling blijft ongewijzigd.

 

-  Ambulant

Wanneer de cliënt niet thuis is, of er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en hierdoor de behandeling niet door kan gaan, worden alsnog de kosten van een behandeling in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

-  Betaling

Alle prijzen (incl. BTW) van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. Afrekening vindt aan het einde van de behandeling plaats. De behandeling en producten kunnen contant of met pin betaald worden.

Prijswijzigingen worden duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website tijdig kenbaar gemaakt.

 

- Aansprakelijkheid

Bij Bianka pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaakheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt meegenomen heeft naar de praktijk.

 

- Klachten

Klachten over de behandeling of een product moeten zo snel mogelijk, maar altijd binnen een week na ontdekking gemeld worden bij Bij Bianka pedicurepraktijk. Indien de klacht gegrond is, wordt de onderling afgesproken behandeling opnieuw uitgevoerd. Klachten over producten worden voorgelegd aan de leverancier.

Indien in onderling overleg de klacht niet naar volle tevredenheid kan worden opgelost kan het geschil voorgelegd worden aan klachtenfunctionaris van Provoet.

Wordt de situatie niet opgelost dan kan de cliënt naar de Geschillencommissie stappen.

Deze procedure is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

- Contra indicaties

In het belang van de gezondheid van de cliënt, Bij Bianka pedicurepraktijk en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet behandeld worden:

1. besmettelijke (huid-)ziekten

2. griep of ernstige verkoudheid

3. koorts

4. indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

 

Klachtenfunctionaris Provoet en De Geschillencommissie

 

Provoet heeft een klachtenfunctionaris en is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Op de website van Provoet (link is foto hiernaast) staat uitgebreide informatie over

het indienen van een klacht.